Nieuws

We mogen weer! (1)

Het kabinet heeft de regels voor het buiten sporten versoepeld per 11 mei jongstleden. Dit houdt voor ons als tennisliefhebbers in dat we weer mogen tennissen op de banen van ons tennispark. Tot 1 juni is alleen enkelspel toegestaan (dubbelspel is alleen toegestaan voor twee personen uit hetzelfde huishouden die onder één dak wonen).

Omdat de veiligheid en gezondheid van ons allen voorop staat, hebben NOC/NSF en de KNLTB samen met de gemeente Losser richtlijnen opgesteld waaraan iedereen zich dient te houden. Zie onderstaande links:

https://corona.knltb.nl/media/qbjfsdpb/protocol-verantwoord-sporten-8-mei.pdf?ts=637245449211370000

https://corona.knltb.nl/media/bvlhvdhn/aanvullende-richtlijnen-tennis-en-padel.pdf?ts=637250572142130000

Het systeem houdt rekening met een uitloop van 15 minuten voor het vegen van de baan en het verlaten van het park. 

Belangrijkste regels uitgelicht:

  • Bij het betreden van het park desinfecteer je jouw handen (desinfectiemiddel is aanwezig)
  • Volg de route die is aangegeven met pijlen op de grond en kijk het filmpje op de facebook pagina van TC Overdinkel (https://www.facebook.com/TCOverdinkel/?ref=bookmarks)
  • Houd 1.5 meter afstand van elkaar!
  • De stoelen staan 1.5 meter uit elkaar, laat dit dan ook zo staan!
  • Na het tennissen verlaat je direct het park, terras en kantine zijn gesloten
  • Bij het verlaten van het park desinfecteer je jouw handen wederom
  • Hoest en nies in je elleboog, mocht je toch onverhoopt in je handen hebben geniest of gehoest desinfecteer dan jouw handen
  • Heb je verkoudheidsklachten en/of koorts? Blijf dan thuis!

We gaan ervan uit dat iedereen zich aan de richtlijnen en hygiëne maatregelen houdt. Bovengenoemde instanties hebben aangegeven deze richtlijnen te controleren. Wanneer men zich hier niet aan houdt, kan men zichzelf èn een ander in gevaar brengen. Een eventuele boete is dan voor eigen rekening.

Mochten er nog vragen zijn dan kan men contact opnemen via de mail: mail@tcoverdinkel of telefonisch: 0611948380 / 06247

« Terug

» Nieuws archief