Baanreglement

 

  1. De klok instellen op de tijd wanneer u de baan weer moet verlaten. De speeltijd bij een enkelspel is 30 minuten en bij een dubbelspel 45 minuten. Zijn er na het verstrijken van de ingestelde speeltijd geen wachtende, dan mag u verder spelen, zonder de klok opnieuw in te stellen. Komen er vervolgens leden die willen tennissen, dan moet u direct de baan vrij maken.

 

  1. Indien er tijdens een enkelspel spelers wachten, en alle banen zijn bezet, dan mag u uw partij uitspelen tot de ingestelde tijd, daarna mag er eventueel gedubbeld worden.

 

  1. Het is niet toegestaan uw enkelspel te onderbreken, uit de wachtende spelers 2 personen te kiezen om te gaan dubbelen, en dan de klok opnieuw 45 minuten vooruit te zetten. Eerst dient de enkel partij te worden uitgespeeld.

 

  1. Tijdens de competitie zullen er op dinsdag, woensdag en donderdag de banen 1, 2 en 3 zijn gereserveerd voor competitie teams tussen 19.00 en 22.00 uur.

 

  1. Wachtende spelers dienen gebruik te maken van de eerst vrijkomende baan of de baan waarvan de ingeklokte tijd is verstreken.

 

  1. Als uw speeltijd afgelopen is, ook al komen er spelers na u, dan moet u de baan vegen. Gebruik het juiste schoeisel (tennisschoenen) en draag correcte tenniskleding. Gebruik het meubilair waarvoor het gemaakt is en niet voor andere doeleinden. Neem meegenomen flessen en bekertjes mee terug van de baan.

 

  1. Speel vooral óók eens met beginners. Laat ze meegenieten met uw spel en trek ze op. Laat nooit merken hoe goed u wel kunt tennissen. Hiervoor zijn andere gelegenheden.

 

     8.  Voor de jeugd geldt de volgende regeling:


          De aspiranten t/m 12 jaar mogen tot 18.00 uur op alle banen en tot 19.00 alleen op baan 3 spelen.
          De junioren mogen tot 19.00 uur op alle banen en tot 21.00 uur alleen op baan 3 spelen.
          De banen 1 en 2 worden overdag, en baan 4 wordt na 18.00 uur gebruikt voor tennislessen.  

          Tijdens de open toernooien staan alle banen ter beschikking van de toernooicommissie.

          Tijdens de clubkampioenschappen blijft er één  baan vrij voor recreatief tennissen voor niet-deelnemers en één baan voor de tennislessen.      

                 

     9.  Schade, in de kleedkamers, de kantine en rondom het park, ontstaan door moedwillige vernielingen,

          worden op de dader(s) verhaald. De dader(s) worden voor onbepaalde tijd geschorst of uit het 

          ledenbestand verwijderd.

 

    10. Fietsen moeten in de daarvoor bestemde rekken worden geplaatst en tegen bomen en struiken.

 

    11. U dient strikt de aanwijzingen van groundsman op te volgen.

 

    12. In onvoorziene omstandigheden beslist een eventueel aanwezig bestuurs/commissielid. U dient

         dan zijn/haar aanwijzing op te volgen.