Contributie 2020

De contributie zal in de regel via automatische incasso worden ingehouden. Dit gebeurt in tien termijnen, te starten in februari. Bij niet automatische incasso zal de contributie in z'n geheel voor 1 april betaald moeten zijn.

Alleen wanneer de betaling heeft plaatsgevonden ontvangt men de ledenpas. Indien noodzakelijk kunnen de leden in overleg met de penningmeester een andere betalingsregeling treffen.

Het rekeningnummer van TCO is NL33 RABO 0130 3427 26.

De contributie is als volgt vastgesteld:

                    Seniorleden                    17 jaar en ouder                    € 125,--

                    Juniorleden                     t/m 16 jaar                             €  57,50

                    Rustende leden                                                            €  25,-- (rustende leden ontvangen geen spelerspas en kunnen alleen deelnemen aan activiteiten welke door TCO worden                                                                                                                           georganiseerd. Zij mogen in andere gevallen geen gebruik maken van de banen).

Zomer challenge lidmaatschap (juli, aug. en sept.)

                     Seniorleden                   17 jaar en ouder                    €  35,--

                     Juniorleden                    t/m 16 jaar                             €  25,-- (van dit bedrag gaat er € 5.-- naar jouw eigen voetbal/hockeyvereninging)

De contributie voor het zomer challenge lidmaatschap vordt in 1 termijn automatisch afgeschreven.

 Genoemde leeftijden worden gerekend vanaf 1 januari van ieder kalenderjaar

Zij die na 1 juli lid worden betalen dat jaar:

                           Senioren                17 jaar en ouder             € 62,50

                           Junioren                 t/m 16 jaar                  € 28,75 

Belangrijk:

De banken in Nederland hebben sinds 1 februari 2015 nieuwe richtlijnen gekregen inzake betaalproducten. Daardoor hebben wij onze ledenadministratie moeten wijzigen. Vanaf 1 februari 2015 spreken wij van Eurobetaling en Euroincasso. De bankrekeningnummers zijn i.v.m. deze richtlijnen gewijzigd in IBAN nummers. 

Met vriendelijke groet,

Tennis Club Overdinkel

 

 

 

Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.