Huis- en gedragsregels TCO

    1.    Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te nuttigen
           in de kantine of elders op het tennispark van de vereniging.

    2.    Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank
           elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het
           terras.

    3.    Er wordt geen alcohol geschonken aan:
           - Personen onder de 18 jaar; 
           - Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd
              tijden de uitoefening van hun functie;
           - Personen die fungeren als chauffeur bij vervoer van spelers.

    4.    Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage
           alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van
           alcoholhoudende drank worden geweigerd.

    5.    Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende het uitoefenen
           van hun functie c.q. hun bardienst.

    6.    Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zoals "happy hours", "meters bier" en
           "rondjes van de zaak" zijn in de kantine niet toegestaan.

    7.    Vanuit het oogpunt van de na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van
           alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden
           dan alcoholhoudende drank.

    8.    Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de
           dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

                

Copyright © 2007 Tennis Club Overdinkel. Alle rechten voorbehouden.