Baan-reglement

1.   Tijdens de competitie zullen er op dinsdag, woensdag en donderdag de banen 1, 2 en 3 zijn gereserveerd voor competitieteams tussen 19.00 en 22.00 uur.  

2.   Er kan alleen gespeeld worden als er van tevoren vanuit de Club App een baan is gereserveerd.  

3.   Baan reserveren via de Club App: Allereerst zie je een overzicht van alle banen en reserveringen. Als er een rondje staat met een streep, betekent dit dat de baan niet gereserveerd kan worden. Het plusje betekent dat je die tijd een reservering kunt maken. Zodra je hierop klikt, kom je in de volgende pagina waar je alle informatie kunt invullen. Door op “speler” te klikken, kun je in de ledenlijst zoeken naar een speler of kun je kiezen uit één van jouw tennismaatjes. Door op een gemaakte reservering te klikken in het overzicht, zie je meer informatie over de reservering.  

4.   Als uw speeltijd afgelopen is, ook al komen er spelers na u, dan moet u de baan vegen. Gebruik het juiste schoeisel (tennisschoenen) en draag correcte tenniskleding. Gebruik het meubilair waarvoor het gemaakt is en niet voor andere doeleinden. Neem meegenomen flessen en bekertjes mee terug van de baan.  

5.   Speel vooral óók eens met beginners. Laat ze meegenieten met uw spel en trek ze op. Laat nooit merken hoe goed u wel kunt tennissen. Hiervoor zijn andere gelegenheden.

6.   Voor de jeugd geldt de volgende regeling: De aspiranten t/m 12 jaar mogen tot 18.00 uur op alle banen en tot 19.00 alleen op baan 3 spelen. De junioren mogen tot 19.00 uur op alle banen en tot 21.00 uur alleen op baan 3 spelen. De banen 1 en 2 worden overdag, en baan 4 wordt na 18.00 uur gebruikt voor tennislessen.  

7.   Tijdens de open toernooien staan alle banen ter beschikking van de toernooicommissie.  

8.   Schade, in de kleedkamers, de kantine en rondom het park, ontstaan door moedwillige vernielingen worden op de dader(s) verhaald. De dader(s) worden voor onbepaalde tijd geschorst of uit het ledenbestand verwijderd.  

9.   Fietsen moeten in de daarvoor bestemde rekken worden geplaatst en tegen bomen en struiken.  

10.In onvoorziene omstandigheden beslist een eventueel aanwezig bestuurs/commissielid. U dient dan zijn/haar aanwijzingen op te volgen.