contributie

Contributie 2020. De contributie zal in de regel via automatische incasso worden ingehouden. Dit gebeurt in tien termijnen, te starten in februari. Bij niet automatische incasso zal de contributie in z'n geheel voor 1 april betaald moeten zijn. Alleen wanneer de betaling heeft plaatsgevonden ontvangt men de ledenpas. Indien noodzakelijk kunnen de leden in overleg met de penningmeester een andere betalingsregeling treffen.

Het rekeningnummer van TCO is NL33 RABO 0130 3427 26.  

Belangrijk: De banken in Nederland hebben sinds 1 februari 2015 nieuwe richtlijnen gekregen inzake betaalproducten. Daardoor hebben wij onze ledenadministratie moeten wijzigen. Vanaf 1 februari 2015 spreken wij van Eurobetaling en Euroincasso. De bankrekeningnummers zijn i.v.m. deze richtlijnen gewijzigd in IBAN nummers.