Huis- en gedragsregels TCO

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te nuttigen in de kantine of elders op het tennispark van de vereniging.

Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras

Er wordt geen alcohol geschonken aan:
- Personen onder de 18 jaar; 
- Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van  de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie alsook personen die      fungeren als chauffeur bij vervoer van spelers.

Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende het uitoefenen van hun functie c.q. hun bardienst.

Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zoals "happy hours", "meters bier" en "rondjes van de zaak" zijn in de kantine niet toegestaan.

Vanuit het oogpunt van de na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.

Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.