Commissies

 

       
Ledenadministratie
Gerrit Weeink      
         
Kantine/Bardienstcommissie
 Cees Opperman [email protected]      
         
Baancommissie
Freddy van Buiten        
Desmond de Groot        
Frenk Westenbroek [email protected]      
Dylan Kerkhof [email protected]      
Jeroen Nooteboom [email protected]      
         
Parkcommissie
Adrie van Berkel      
Tonny Boerrigter      
Arnold Deupmann      
Ferdy Kruse      
         
Soos-commissie
Esther Brüning  [email protected]      
Gerrit Roozeboom      
Hans van Huizen      
Gerrit Weeink  [email protected]       
Kascommissie
Esther Brüning (reserve)      
Hans van Huizen      
Ferdy Kruse         
Sponsorcommissie
Arnold Deupmann      
Gerrie Kupers      
         
Commissie Prik & Prak toernooi
Miranda de Boer      
Wendy Damhuis      
Ine Opperman      
Elin Ryborsch      
Maaike van Praag      
         
Competitie Commissie Senioren
Marco Bächler      
Michel Boers      
         
Competitie Commissie Junioren
Karin van Praag      
Maaike van Praag      
         
Verenigingstoernooileider  (nog niet bekend)
Internetcommissie
Esther Brüning      
         
fotocommissie
Cees Opperman      
         

Jeugdcommissie

Maaike van Praag      
Karin van Praag      
         
AVG (Algemene verordening gegevensbescherming
Gerrit Weeink